Kognisjon definisjon

Kognisjon definisjon

Erkjennelse er i stor grad definert som hjernens handling i å samle informasjon gjennom formell læring eller uformell erfaring. Erkjennelse er bruken av hjernen vår for å bli mer kunnskapsrik på verdens måter.

Erkjennelse er et veldig bredt begrep som inkluderer mange aspekter som kan observeres spesifikt. Den menneskelige hjernen er et stort og komplisert apparat, så mye at det må brytes ned for å bli analysert på riktig måte.

Kognisjon er en undervurdert del av teknologien i dag.

Her skjer all magien

Mye av det vi anser for å være unikt menneskelig erkjennelse kommer fra den spesifikke delen av hjernen som kalles frontal cortex. Dette er den delen av hjernen som er unik for menneskelig erkjennelse fordi andre arter rett og slett ikke har den.

Den viktigste delen av hjernen er amygdalaen, og det er her alle dyr får sine instinkter. Dette ligger helt nede og midt i den menneskelige hjernen og er ansvarlig for mange av våre underbevisste erkjennelser, for eksempel pustemekanismen.

Barken finnes hos pattedyr og er mer formbar gjennom erfaring. Barken er ansvarlig for den høyere kognitive funksjonen til pattedyr. Neo-cortex er en utvekst av cortex og finnes mest tydelig hos høyere pattedyr som delfiner og primater, men spesielt hos mennesker.

Kognisjon definisjon i vitenskap

Kognisjonsvitenskap er feltet som spesifikt studerer måtene den menneskelige hjernen fungerer på en bevisst og systematisk måte. Kognisjonsvitenskap er et veldig sammensatt felt som stadig forgrener seg til nye underfelt på grunn av hvor raskt feltet utvikler seg.

Studien av kognisjon må utvide etter hvert som forskere fortsetter å produsere nye funn. Fordi så mye av hjernen og hvordan den fungerer fremdeles er ukjent for oss, er det bare naturlig at feltet vil fortsette å vokse i størrelse og forviklinger.

Bruksområder for kognisjon

Bruken av å studere menneskelig erkjennelse er mange og omfatter mange aspekter av dagliglivet. Ved å bedre forstå hvordan den menneskelige hjernen fungerer, klarer forskere å bruke denne kunnskapen mot å øke livskvaliteten vår.

Kunstig intelligens

Feltet for kunstig intelligens har blitt utpekt som fremtidens felt. Når vi blir flinkere til å gjenskape flere aspekter av den menneskelige hjernen, spekulerer mange i at den påfølgende eksplosjonen i kunstig intelligens vil revolusjonere verden slik vi kjenner den.

Fra masseautomatisering til AI-ledere og til og med statsråder, potensialet for kunstig intelligensprogrammer for å komme inn i tradisjonelt menneskelige områder kan være spennende eller skremmende.

Når forskere fortsetter å gjøre gjennombrudd innen menneskelig erkjennelse, vil vi være bedre i stand til å gjenskape våre egne hjerner i form av maskinell intelligens. Spørsmålet samfunnet trenger å svare på, bør vi forfølge dette.

Nevrovitenskap

Feltet nevrovitenskap er dedikert til studiet av menneskelig erkjennelse. En av de merkbare forskjellene mellom nevrovitenskap og kunstig intelligens er deres respektive mål.

Nevrovitenskap søker å forstå hjernen bedre for medisinske formål. Den søker bedre forståelse for å kunne behandle kognisjonssykdommer bedre.

For eksempel når det gjelder hjerneslag eller hjernesvulster, de bedre nevrovitenskapsmenn er i stand til å forstå hjernen og dens indre virkning, de kunne være i stand til å finne bedre løsninger som er mer effektive. Slik er den menneskelige erkjennelsens verden.

Legg igjen en kommentar