Robotikk

Robotikk som en del av industrien

Robotikk er et felt av industri og forskning som søker å kombinere feltfagene datavitenskap og ingeniørfag for å produsere et helt nytt studieretning for bedre menneskelighet.

Robotikk er et veldig nytt felt og studier. Fra å hjelpe eldre ut i aktivitet til å rehabilitere idrettsstjerner, gjør robotene en viktig oppgave i dagens samfunn.

Selv om spredning omtaler av noe relatert til robotikk har blitt gjort i løpet av de siste århundrene, foregikk hovedkraften for robotikk i løpet av det tjuende århundre.

Robotikk er alt annet enn et homogent felt. Det er faktisk mange underfelt som søker å optimalisere et spesifikt aspekt av robotikk. Feltet er virkelig like mangfoldig som fantasien til menneskets medlemmer.

Robotikk står sentralt i industrien i dag.

Et virkelig flerfaglig felt

Robotfeltet er et av innslagene i et tverrfaglig felt. Robotfeltet kombinerer alt fra informatikk til elektronikk til mekanikk til nanoteknologi og alt annet derimell for å produsere dette nye feltet som er dynamisk og nyskapende.

Robotikk er et felt som gir løfte nettopp fordi det er i stand til å kombinere det beste som mange forskjellige felt har å tilby og produsere noe nytt og originalt fra det.

Robotikk blir av mange sett på som et av studieretningene med nesten uendelig rom for å vokse og forgrene seg. Potensialet til robotfeltet ligner vekstfelt og næringer ved begynnelsen av det tjuende århundre.

Fordelene med robotikk

Robotfeltet har absolutt en rekke fordeler. Disse fordelene trekkes i stor grad fra den eksponentielle naturen til informasjonsteknologien som danner grunnlaget for robotikkfeltet.

Masseautomatisering

Med ankomsten av stadig mer sofistikerte roboter, vil trenden med automatisering forbli sterk overalt i overskuelig fremtid. Masseautomatisering, spesielt når du gjør det riktig, gir mange fordeler.

Masseautomatisering som ikke forskyver arbeidsmarkedet kan øke effektiviteten til ethvert produksjonsanlegg. Etter hvert som repeterende oppgaver overlates til robotikk å ta seg av, vil forekomsten av feil reduseres betraktelig sammen med kvaliteten.

Humanarbeidere kan deretter fokusere på oppgaver som krever mer mental fleksibilitet som robotikk ennå ikke har oppnådd. Totalt sett kan dette være et veldig symbiotisk forhold.

Økende livskvalitet

Ettersom flere prosesser enten er automatisert eller supplert med robotikk, vil menneskehetens evne til å generere en høy livskvalitet bare øke. Etter hvert som repeterende prosesser utføres i økende grad av roboter, vil den samlede produktiviteten i det menneskelige samfunn øke, da vi vil være frie til å delta i mer verdiskapende bestrebelser.

Alt dette vil føre til en høyere levestandard. Det vil også føre til en høyere livskvalitet ettersom vi vil kunne delta i arbeid som vi synes er mer meningsfylt.

Robotikk og utfordringer å huske på

Selv om robotikkfeltet vil føre til mye spenning de kommende tiårene, er det fremdeles utfordringer. De fleste utfordringene har noe å gjøre med de forstyrrende potensielle robotene kan påføre samfunnet hvis de blir gjort galt.

En av de største potensielle forstyrrelsene vil være arbeidstakere fra jobber som ikke har nær erstatning. Hvis arbeidere som er erstattet med robotikk ikke kan finne en annen jobb med et lignende kompetansekrav som de har, kan de komme til å komme i langvarig arbeidsledighet, noe som kan være veldig uignert for dem og deres lokalsamfunn.

Et tett samarbeid mellom eierne av arbeidskraft og kapital er sterkt nødvendig for å gjøre utviklingen innen robotikk gunstig for alle i samfunnet, for nå og mange år fremover.

Legg igjen en kommentar