Kognisjon

Kognisjon og dets forhold til teknologi

Kognisjon er generelt definert som prosessen der en person akkumulerer kunnskap og forståelse gjennom sine egne interne monologer eller gjennom erfaring.

Erkjennelse anses av mange for å være et unikt menneskelig trekk. Mens noen dyr absolutt er i stand til å tenke, antas det at bare mennesker har vedvarende evne til å tenke abstrakt og våge seg utover basisinstinkter.

Det er mange aspekter ved erkjennelse som fokuserer på forskjellige trekk ved erkjennelse. På grunn av den enorme komplekse naturen til den menneskelige hjernen, kan det intellektuelle emnet for kognisjon deles inn i et utall av seksjoner som kan studeres individuelt.

Robotikk, kunstig intelligens, og kognisjon, er alle tett knyttet sammen.

Ta hensyn

Et av de mest grunnleggende aspektene ved erkjennelse er å ta nok oppmerksomhet til å motta informasjon fra omverdenen. Enten det er i et klasserom, et treningsanlegg, eller bare en tur i parken, å være tilstrekkelig med oppmerksomhet for å absorbere et stykke informasjon, er en grunnleggende byggestein for erkjennelse.

Når vi tar hensyn til omgivelsene våre, kan vi legge merke til informasjon i forskjellige former. Dette gjør at vi kan ta valget om å enten ignorere det eller ta det intellektuelle hensyn for videre behandling.

Dette kan gjøres i både formelle og uformelle omgivelser. Hovedmålet med å være oppmerksom er absorpsjon av informasjon fra omgivelsene våre.

Kunnskapsproduksjon

Fra informasjonsinnsamling kommer kunnskapsproduksjon. Når informasjon mottas av hjernen vår, kan vi velge å enten kaste den ut eller behandle den for å produsere kunnskap.

Dette er neste trinn i menneskelig erkjennelse. Det er her hjernen vår utfører denne kvalitative funksjonen for å gi oss nyttige verktøy for å gå gjennom livet.

Når informasjonen er blitt behandlet til kunnskap, kan den brukes og brukes av oss selv i enhver situasjon der kunnskapen er relevant. Dette vil enten berike livene våre, gjøre oss til mer effektive mennesker, eller begge deler.

Problemløsning og kognisjon

Problemløsing er et av aspektene ved kognitiv evne som bruker kunnskapen som samles inn av en person i løpet av livet. Det mest grunnleggende formålet med kognitiv evne er å løse de mange problemene som livet uunngåelig gir deg.

Det er bare med tilstrekkelig kunnskap så vel som prosessering at vi er i stand til å bruke vår kognitive evne til å løse problemer. Å løse problemer kan ha mange forskjellige former.

For eksempel, når du bestemmer hvilket universitet som skal søke på, eller til og med om du skal gå på universitet eller ikke, ha kunnskap og den kognitive evnen til å gjøre vurderinger basert på det, er det nøkkelen til å løse problemet.

Kognisjon innen vitenskap

Feltet kognitiv vitenskap er høydepunktet i studiet av kognisjon. Det er her kognitiv evne dissekeres og studeres for å gi mening om det. Kognitiv vitenskap søker å forstå hvorfor den kognitive prosessen er slik den er.

Kognitiv vitenskap søker å bruke funnene sine for å bedre forstå den menneskelige tilstanden i håp om å oppnå en bedre forståelse av hvordan menneskeheten fungerer og hvorfor vi samhandler med verden slik vi gjør.

Morsomt nok krever kognitiv vitenskap som felt et visst nivå av kognitiv evne og bevissthet for å kunne utvikle seg. Erkjennelse og kognitiv evne er deler av vår menneskelige tilstand som vi fremdeles er langt borte fra å forstå tilstrekkelig.

Legg igjen en kommentar